Slik reagerer barn på traumer


BrottsofferNylig deltok Dag Ø. Nordanger på Den Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer.

Se foredraget hans på UR Samtiden.