Et faglig nettverk for norske kompetansesentre på feltene traumer og barn og unges psykiske helse.
En forklarende lysbildepresentasjonUtviklingstraumerFinn ut:HVA ER KOMPLEKSE TRAUMER / UTVIKLINGSTRAUMER?Se:Videoer

En forklarende lysbildepresentasjon

Utviklingstraumer

For å forstå hva utviklingstraumer er og kan lede til, er det nyttig å ha med seg litt grunnleggende kunnskap om hjernen og hvordan den utvikler seg. Se Dag Nordanger sin forklarende lysbildepresentasjon.

Les mer

Finn ut:

HVA ER KOMPLEKSE TRAUMER / UTVIKLINGSTRAUMER?

Komplekse traumer er betegnelsen for sammensatte, gjentatte og vedvarende traumatiske belastninger av mellommenneskelig karakter, hvor man er hjelpeløs og prisgitt en eller flere truende andre.

Les mer

Se:

Videoer

Her finner du pedagogiske videoer og materiell.

Les mer