Oppskriften for hjernens utvikling


En feminutters film for alle som omgås barn.

Fimen er laget av: Dag Ø. Nordanger i samarbeid med Anne Kristine Bergem og Anne Grete Sagen.