Nasjonalt kompetansenettverk om

UTVIKLINGSTRAUMER

Pedagogiske videoer/materiell

Traumefeltets nyttigste «terapi»?
Pedagogisk video der Dag Nordanger og Anne Kristine Bergem (leder i Norsk psykiatriforening) forklarer viktigheten av reguleringsstøtte.
Se Dag Nordangers lysbildeserie om utviklingstraumer
For å forstå hva utviklingstraumer er og kan lede til, er det nyttig å ha med seg litt grunnleggende kunnskap
Hvordan traumer former barnehjernen
Dag Nordanger viser de nevrobiologiske konsekvensene av tidlige traumer på kun 4 minutt .
Filmer om hvordan stress og traumer skader barns utvikling
Tre filmer som kan være til hjelp i arbeid med barn og unge som har hatt det vanskelig. RVTS Øst
Hvordan forklare håndmodellen?
Mari Bræin ved RVTS Øst har laget en kort skriftlig forklaring til Daniel Siegel sin «håndmodell». Det er den samme