Filmer om hvordan stress og traumer skader barns utvikling


Tre filmer som kan være til hjelp i arbeid med barn og unge som har hatt det vanskelig.

RVTS Øst har laget filmer om hvordan hjernen virker under stress, og om hvordan stress og traumer kan skade barns utvikling, samt hva som kan være god hjelp for traumatiserte barn.

Dag Nordanger, som også har vært involvert i prosessen og manus til filmene, mener at de vil få stor nytteverdi, både for dem som jobber med utsatte barn og for dem som skal drive kompetanseheving på feltet. Filmene er svært pedagogiske og gjør essensen i den traumeforståelsen vi har i dag lett tilgjengelig for alle gjennom gode visuelle virkemidler, sier han.

Se filmene her

Hjernefilm: Del01 – Normalhjernen from RVTS Øst on Vimeo.

Hjernefilm: Del02 – Den traumatiserte hjernen from RVTS Øst on Vimeo.

 

Hernefilm: Del03 – Hjelp når alarmen tar styringen from RVTS Øst on Vimeo.