«Barnevern: Mer kunnskap gir mindre tvang»


Viktig kronikk av Mari Bræin i Aftenposten.

Faksimile av kronikken "Barnevern: Mer kunnskap gir mindre tvang" i Aftenposten 9. februar 2015.

Faksimile av kronikken «Barnevern: Mer kunnskap gir mindre tvang» i Aftenposten 9. februar 2015.

Sammen med sine samarbeidspartnere ved RVTS Øst beskriver hun hvordan bruken av tvang faller dramatisk når ansatte får mer kunnskap om hvorfor unge som har vært utsatt for vold og overgrep reagerer som de gjør.

Les kronikken: Barnevern: Mer kunnskap gir mindre tvang

Se tre filmer som viser hvordan hjernen påvirkes på ulike nivåer når man utsettes for traumer over tid.