Ny bok om utviklingstraumer av Dag Nordanger og Hanne Cecilie Braarud

Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud gav nylig ut boken «Utviklingstraumer-Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi».

IMG_6095 Dag Nordanger sier:

– Vi håper den blir en grunnbok for traumebevisst arbeid. I Del 1 forklarer vi hvordan nyere utviklings- og nevrobiologisk kunnskap inviterer til en ny traumeforståelse, mens vi i Del 2 tar for oss de praktiske implikasjonene av forståelsen. Vi har forsøkt å være kreative mht. pedagogiske hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk. Boken er ment for alle som jobber med barn og unge, i psykisk helsevern, barnevern, fosterhjem, flyktningtjenester, barnehage, skole, med flere. Vi krysser fingrene for at den leses og kommer til nytte!

Boken kan bestilles hos fagbokforlaget.