Nasjonalt kompetansenettverk om

UTVIKLINGSTRAUMER

Pedagogiske videoer/materiell

Mari Bræin ved RVTS Øst har laget en kort skriftlig forklaring til Daniel Siegel sin "håndmodell". Det er den samme
Se Dag Ø. Nordanger forklare den Polyvagale teorien kort og enkelt ved hjelp av en strømkabel (5 min):
Se Dag Nordangers korte og enkle forklaring av toleransevinduet  (4 minutter):
Gjentatte repeterte doser med vennlighet og tilstedeværelse. Rytmiske aktiviteter. Pusteøvelser, trening, yoga. Mange aktiviteter som hører til det daglige liv
Reguleringsvansker etter traumer kan forklares for barn med kun hånden som modell! Se Dag Nordanger korte demonstrasjon.  
Nyere hjerneforskning gir håp for barn og unge utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, sier fagsjef ved RVTS Sør Mogens