Traumer + utviklingspsykologi


– I flere land settes det nå økt fokus på hva som skjer når traumeforståelsen møter utviklingspsykologien, sier fagsjef Mogens Albæk.

Les hele artikkelen på RVTS Sør sine nettsider