NMT-opplæring i Norge

For første gang i Norge gjennomføres en koordinert opplæring av NMT for 45 klinikere. Psykologspesialist Anette Andersen ved RVTS Sør er hovedkoordinator for opplæringen.

NMt

NMT-pilotene i Norge: Bak f.v.: Mogens Albæk, psykologspesialist og fagsjef RVTS Sør, psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør (hovedkoordinator for NMT i Norge opplæringen); psykologspesialist Mari Bræen, RVTS Øst; psykologspesialist Heine Steinkopf, RVTS Sør, psykologspesialist Ane Simonsen Heiberg, RVTS Øst. Og foran f.v.: seniorrådgiver Inger Lise Andersen, RVTS Sør og psykologspesialist Lars Lyster, RVTS Øst.

Les hele artikkelen på RVTS Sør sine nettsider