Kronikk hvor Dag Nordanger ser Glassjenta-saken i utviklingstraumeperspektiv

Les Dag Nordangers kronikk i Stavanger Aftenblad.

En del valg som har blitt tatt på vegne av Ida, ville trolig vært annerledes dersom nyere traumekunnskap var integrert i systemene som skulle ivareta henne. Les «Glassjenta» – hva kan vi lære?

Glassjenta_faksimile

Faksimile av Stavanger Aftenblad, 5. februar 2016.