Dag Nordangers video om hvordan utviklingstraumer former barnehjernen er nå tekstet på svensk

Dag Nordanger sin film om hvordan traumer former barnehjernen, har fått oppmerksomhet i Sveirge – og er nå oversatt til svensk.