Nasjonalt kompetansenettverk om

UTVIKLINGSTRAUMER

Pedagogiske videoer/materiell

Oppskriften for hjernens utvikling
En feminutters film for alle som omgås barn. Fimen er laget av: Dag Ø. Nordanger i samarbeid med Anne Kristine
Ny bok om utviklingstraumer av Dag Nordanger og Hanne Cecilie Braarud
Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud gav nylig ut boken «Utviklingstraumer-Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi». Dag Nordanger
Traumefeltets nyttigste «terapi»?
Pedagogisk video der Dag Nordanger og Anne Kristine Bergem (leder i Norsk psykiatriforening) forklarer viktigheten av reguleringsstøtte.
Se Dag Nordangers lysbildeserie om utviklingstraumer
For å forstå hva utviklingstraumer er og kan lede til, er det nyttig å ha med seg litt grunnleggende kunnskap
Septemberkonferansen har 10 års-jubileum i år, og har komplekse traumer som tema
Les mer og meld deg på via konferansens nettside. www.septemberkonferansen.no